כמה דגשים שחשוב שתדעו בנוגע לועדות הפילוח (צוות רב-מקצועי) וכתיבת התכנית האישית:
1. ההורים והתלמיד הם חלק מהצוות הרב מקצועי לעניין קביעת השירותים של ילדם וכתיבת התכנית החינוכית.
2. הרכב הצוות הרב-מקצועי: מנהל מוסד החינוך, מחנך הכיתה/הגן, פסיכולוג חינוכי/יועץ חינוכי, נציגת המתי"א (המורה התומכת או נציג אחר של המתי"א).
החלטות הצוות הרב מקצועי יתקבלו ברוב קולות. במידה והקולות שקולים, יהיה ליו"ר הועדה קול נוסף.
3. מהלך הדיון וההחלטות יתועדו בפרוטוקול. פרוטקול הדיון לרבות ההחלטה יועבר להורים תוך 21 ימים לכל היותר מיום קיום הדיון.
4. אינכם מרוצים מאופן פילוח התמיכות ומהתכנית האישית שנקבעה? תוכלו להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון תוך 21 ימים מיום שקיבלתם את החלטת הוועדה ואת הפרוטוקול בכתב.

שימו לב: במסגרת הסל האישי המוקצה לתלמיד, על הצוות החינוכי לבחון, יחד אתכם, מדי שנה את הרכב סל התמיכות שניתנו לתלמיד ואת חלוקת המשאבים בין סוגי התמיכות, זאת מבלי לשנות את היקף הסל! 
מוזמנים לפנות אלינו לסיוע בנושא: 02-6599553 או במייל dalit@ofekl.org.il