ועד מנהל

» מיכל אגמון

» קרן ברוקמן

» אלי גוטרמן, גזבר

» גילה זיידל, יו”ר

» אבישי זלינגר

» ענת כהן

חברי הועד המנהל

» קמי מטס

» דליה משאל

» ראובן ניסר

» מיקי סמנטוב, רכזת נופש

» לנה רויטבורד

» צלי שלמון