ועד מנהל

» מיכל אגמון

» אלי גוטרמן, גזבר

» גילה זיידל, יו"ר

» אבישי זלינגר

חברי הועד המנהל

» קמי מטס

» דליה משאל

» דנה קפלן

» מיקי סמנטוב