עובדות ומספרים

פריסת פעילות- מספר ילדים המשתתפים בפעילויות אופק לילדינו