מטרות

  • הגנה וקידום זכויותיהם של הילדים.

  • טיפוח הילדים כדי שירכשו יכולות ומיומנויות מעשיות, רגשיות וחברתיות ויפתחו חוסן נפשי, עצמאות, ביטחון ואמונה בעצמם וביכולתם.

  • טיפוח קהילה חמה ותומכת של משפחות המעניקה שייכות ואוזן קשבת להורים, לילדים ולבני המשפחה.

  • איסוף והפצת מידע נגיש ומעודכן בנושאי בריאות, זכויות, חינוך, טכנולוגיה מסייעת ועוד.

  • יצירת שיתופי פעולה בין ההורים לבין השירותים בקהילה.

  • פיתוח הבנה, סבלנות וסובלנות בקרב הציבור הרחב.

אם אתם מאמינים במטרות שלנו, הצטרפו אלינו ותמכו בפעילות!