טופס הצטרפות לעמותת "אופק לילדינו"

שדות חובה מסומנים ב* (כוכבית)

  שם משפחה*

  מספר ילדים במשפחה

  שם הרחוב, מספר בית ודירה למשלוח דואר*

  עיר*

  מיקוד

  טלפון בבית

  פרטי האם:
  שם האם*

  תעודת זהות*

  טלפון נייד*

  *מייל-חובה

  תחום עיסוק

  פרטי האב:
  שם האב

  תעודת זהות

  טלפון נייד

  מייל

  תחום עיסוק

  פרטי הילד עם לקות הראייה
  שם הילד*

  תעודת זהות

  מין זכר/נקבה

  *תאריך לידה

  *לקוי ראייה / עם עיוורון

  בעל תעודת עיוור / תעודת לקוי ראייה:
  במידה וסימנתם כן כתבו את מספר התעודה

  סוג לקות ראייה

  סוג אחר

  מסגרת חינוכית מעוןגן ילדיםבית ספרצבא / שירות לאומילימודים אקדמאיים
  אופי המסגרת חינוך רגילכיתה מקדמת בחינוך הרגילחינוך מיוחד
  אחר

  מצב משפחתי מיוחד

  אני מעוניין/ת להיות פעיל/ה אני מעוניין/ת להיות פעיל/ה
  תחומים בהם אני מעוניין/ת להיות פעיל/ה

  אני מסכים/ה ששמי יועבר להורים אחרים בעמותהאני מסכים/ה ששמי יועבר להורים אחרים בעמותה
  מידע נוסף

  *אימות משתמש
  לצרכי אימות, הקלידו את המספרים 2468

  אישור הצטרפות לעמותה - אני מאשר/ת את התקנון