דוח צללים- יישום אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בישראל

אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות (2006) אותה אושררה על-ידי מדינת ישראל ב-2012.

האמנה מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות.

בין עקרונותיה של האמנה:

  • ההכללה וההשתלבות בחברה
  • מתן שירותים התואמים את צרכיו של האדם בהתאם לתפקודו
  • קבלת החלטות על ידי האדם עם המוגבלות עצמו

עקרונות אלו הינם עקרונות יסוד המבטאים את התפיסה הרואה באדם עם המוגבלות שווה ערך לאדם ללא מוגבלות.
האמנה שמה דגש על מעורבותה של החברה האזרחית בכל תהליכי יישום האמנה ובתהליכי הפיקוח על יישומה, כחלק בלתי נפרד מעקרונותיה. שיתוף אנשים עם מוגבלות ושיתוף ארגונים מייצגים הוא קריטי בכל תהליך, יוזמה או דבר חקיקה הנוגעים לאנשים עם מוגבלות באופן ישיר או עקיף.

“אופק לילדינו” שותף בפורום ארגוני חברה אזרחית (בהובלת ארגון בזכות ביחד עם בית איזי שפירא) הפועל לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

הפורום שוקד על הנחלת תכני האמנה בציבור, בקרב אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות וארגונים וכן פועל בקרב מקבלי החלטות כדי להבטיח כי עקרונות האמנה ייושמו וימומשו בישראל.

פורום האמנה אף מוביל את מלאכת ניסוח דוח צללים של חברה אזרחית המנטר את מידת יישום האמנה בישראל.