קישורים לאתרים בינלאומיים למוסיקה לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה

ארגון

תיאור

לינק

Dancing Dots Braille Music Technology, L.P. משרת מוסיקאים עיוורים ולקויי ראייה דרך סיפוק טכנולוגיה (לדוג' תוכנות ללימוד תווי בראייל) והדרכה בשימושה www.dancingdots.com
Alternate Text Production Center קטלוג למוסיקה בתווי בראייל www.atpc.net
Music Education Networks for the Visually Impaired (MENVI) רשת מידע להורים ומורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה. משמש כמקור מידע לחינוך המוסיקלי לילדים האלו, לחומרים הקיימים (במיוחד בתווי בראייל) ולהכוונה בשימוש בהם. www.menvi.org
Royal National Institute for the Blind (RNIB) ארגון המבוסס באנגליה, כולל שירותים למוסיקה בבראיל www.rnib.org.uk
Canadian National Institute for the Blind (CNIB) ארגון המבוסס בקנדה עם אחד מהספריות הגדולות בעולם לטקסטים מוסיקליים בבראיל ולספרים על מוסיקה בבראיל.  כולל גם חומר מוקלט ללימוד כלי נגינה.  החומרים ניתנים להשאלה בינלאומית. www.cnib.ca/en/Pages/default.aspx

music.library@cnib.ca

FreeDots הופך קבצים לתווי בראיל אוטומטית ובחינם, כולל MAILING LIST www.delysid.org/freedots.html
GOODFEEL Braille Music Translator הופך קבצים לתווי בראיל, אבל בקצב איטי יותר www.dancingdots.com/main/goodfeel.htm
Electronic Braille score service ספרייה באינטרנט כולל טקסטים אלקטרוניים של מוסיקה בבראיל שאפשר להוריד אותם
Lighthouse International ספרייה עם טקסטים מוסיקליים בבראיל, מוגדלים, ורגילים www.lighthouse.org
LRS Large Print מוסיקה בטקסטים מוגדלים www.largeprintexperts.com
National Braille Press NBF ספרייה למוסיקה בבראיל, מוסיקה בבראיל בצורה אלקטרונית באינטרנט.  כולל גם שאלות נפוצות על מוסיקה בבראיל http://www.nbp.org
Southern California Conservatory of Music קונסרביטוריון בארה"ב שכולל ספרייה למוסיקה בבראיל www.sccm.us