מדריך זכויות ושירותים- משרד הרווחה

לפניכם מדריך בהוצאת השירות לעיוור במשרד הרווחה.

המדריך מכיל מידע רב על זכויות ושירותים הניתנים במעגל החיים.

מרבית השירותים המפורטים במדריך זה ניתנים לבעלי "תעודת עיוור/ לקוי ראייה" שמנפיק משרד הרווחה לזכאים.