סוגיות שעלו מסקר הצרכים שערכנו:

 1. הורים רבים דיווחו כי לא התקיימו מפגשים סדירים עם המורה תומכת ראייה, וכן שהמורות מסתפקות בהעברת חומרים, שליחת הודעות ווטסאפ, לא מקיימות שיחות/מפגשים עם התלמידים וההורים.
 2. ילדים רבים לא הסתדרו עם ההוראה דרך הזום, לא קיבלו הנחיה והדרכה מהמורות תומכות לגבי איך לעבוד עם התוכנה מבחינה טכנית.
 3. עלה צורך בהדרכת מורים שמעבירים מפגשים בזום ע"י מורות תומכות: הדגשה של תיווך החומר בזום (הקראה של החומר תוך כדי המפגש בזום), דגש על שמירה על שקט ככל הניתן בגלל ההתבססות על הערוץ השמיעתי, סיוע בזיהוי החלוניות של הזום וכיצד להתנהל בזום באופן כללי.
 1. רבות מהמורות תומכות לא הכירו את המתווה של משרד החינוך.
 2. כמעט ולא נבנו תוכניות לימוד עבור התלמיד עם המחנכת והמורה תומכת הראייה.
 3. חלק מההורים ציינו כי אין ציוד מותאם ללמידה מקוונת, ומורים בודדים דאגו להשאלת עזרים לתלמידים שלהם.
 4. השיעורים המקוונים רבים מאד, ניתנו לילדים עבודות, שיעורים ומבחנים רבים ואין סיוע של סייעת/מורה תומכת.
 5. הורים דיווחו כי יש חוסר בהירות בנוגע לבחינות בגרות- אין הנחייה לגבי מה הולך להיות, מה ההתאמות שיבוצעו לילדים עם לקויות ראייה לאור השינויים בבחינות הבגרות וכדומה.
 6. עם החזרה ללמידה חלק מהתלמידים שממשיכים בלמידה מקוונת (מלא או חלקי) ציינו כי הבחינות ניתנות ללא התאמות (פרט לתוספת זמן).
 7. בתיה"ס עשו שינויים פיזיים במרחב, לדוגמא שינוי שבילי הנגשה, מרחב בכיתה ועוד דבר המקשה מאד על התמצאות במרחב והתניידות לתלמידים עם לקות ראייה או עיוורון.
 8. מכיוון שלתלמידים יש צורך במגע ומישוש היה חשש בנוגע לחוסר הערכות מתאימה של צוותי ההוראה בבתיה"ס. בנוסף התלמידים מתקשים לראות האם מישהו לובש מסיכה או מה המרחק מאדם אחר.

בעקבות פניית "אופק לילדינו" למשרד החינוך ערכה המפקחת הארצית על לקויות חושיות בדיקה כוללת ארצית של עבודת  המורים/ות תומכים/ות ובחינת התמיכה ההוראה שסיפקו ומספקים לתלמידים. סוכם כי בכל מקרה בו המורה לא עומד בקשר או אינו מספק תמיכה נדרשת, יש להנחות את ההורה לפנות למורה, לצוות ההוראה בביה"ס ואף למדריך/ה מחוזי/ת ובמקביל להעביר את המידע לטיפולה של המפקחת.

בנוסף דווח לנו כי גם השנה תלמידים עם לקות ראייה ועיוורון יקבלו התאמות לבחינות הבגרות כבכל שנה ואלו לא אמורות להיפגע או להשתנות. גם בנוגע לבחינות רגילות המורה התומכת וצוות ההוראה אמורים להנגיש לתלמיד: קובץ וורד מונגש, הקראה/הכתבה, קובץ וורד לברייל וכדומה.

משרד החינוך הנחה את מנהלי מוסדות החינוך שתלמידים עם מוגבלות ילמדו בכיתות הקבועות והמונגשות שלהם. במידה והתלמידים נדרשים להגיע וללמוד במוקדי למידה אחרים בהתאם להנחיות, התלמיד ילווה ע"י מורה תומכת או סייעת (במידה ויש לו) בתהליך למידת המרחב החדש. דווח לנו כי נעשה מאמץ להעלאת המודעות לחשיבות הרבה של הנושא בקרב המורים התומכים והם מפתחים מודעות זו בקרב  כל הגורמים הרלוונטיים במוקדי הלמידה החדשים.

בכל הקשור למגע ומישוש הנחיית משרד החינוך הינה בהתאם להנחיות הבריאות וכן ההנחיה לצוותים החינוכיים לצמצם ככל הניתן את השימוש במגע ומישוש ע"י תיווך מילולי. דווח לנו כי בשגרה ובתקופת החרום המורים מקפידים ומלמדים את התלמידים לסנגר על עצמם תוך שאילת שאלות. עם החזרה ללימודים מעודדים את התלמידים לשאול שאלות העוסקות בנושא המיגון, האם האדם שנכנס משתמש במסכה, האם נמצא במרחק הבטוח מהתלמיד ועוד. בנוסף משרד החינוך מנחה את הצוותים החינוכיים הן בשגרה ובהן תקופת החירום, כי כאשר הם בקרבת תלמיד עם עיוורון עליהם להציג את עצמם, ולתאר את כל המידע החיוני בתקופה זו לתלמיד, כגון: האם הם לובשים  מסכה, מה המיקום שלהם ביחס לתלמיד, מה המרחק שלהם מהתלמיד, האם יש חפצים במרחב, מהם, מיקומם  ועוד.

הורים ותלמידים הנתקלים בקשיים מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון – 02-6599553 או במייל ofek@ofekl.org.il