תודה על תרומתך לאופק לילדינו!

בזכות תרומתך נמשיך לפעול לקידום וטיפוח ילדים עם עיוורון! 

!Thank you for your generous donation

משתתפי עבודה בקיץ 2015