זכויות

לילדים עם עיוורון או לקויות ראייה זכויות הניתנות על ידי מספר גופים.

לפניות בנושאי מיצוי זכויות והיכרות עם זכויות אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

זכויות בחינוך

זכויות בחינוך, ניתנות על ידי משרד החינוך.

הגוף הממונה על מתן השירותים ומימוש הזכויות של ילדינו הוא הפיקוח על תלמידים עם לקויות חושים שפועל במסגרת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

רקע:

משרד החינוך מחויב למתן הזדמנות שווה ללמידה לכלל התלמידים הלומדים במערכת החינוך, ובכלל זה גם לתלמידים שיש להם לקות בראייה. מתן ההתאמות לתלמידים אלה מממש את זכותם לשוויון ולחינוך ומאפשר להם השתתפות שוויונית ופעילה בבית הספר באופן עצמאי, בפרטיות ובכבוד ותוך מיצוי מלוא יכולתם.

על פי חוק השילוב והתיקון לחוק, ילדים עם עיוורון או לקות ראייה משולבים בבתי ספר ובתיכונים רגילים באזור מגוריהם, על פי החלטתה של ועדת השמה.
ההחלטה על היקף הסיוע נקבעת גם היא בוועדת ההשמה.

הסיוע המרכזי שניתן על ידי הפיקוח על תלמידים עם לקויות חושים הוא “הוראה תומכת“, הניתן ע”י מורים ומורות תומכים.

מורה תומך הוא מורה לחינוך מיוחד שהוכשר ללמד תלמידים עם לקויות ראייה.

תפקידו של המורה התומך הוא לעבוד עם הילד באופן פרטני, להכין עבורו חומרי למידה ומשחק מותאמים, וכן להדריך את הצוות החינוכי במסגרת בה נמצא הילד.

מספר השעות של המורה משתנה מילד לילד ונע בין שעה שבועית ל-6 שעות שבועיות.

השירות ניתן ללא עלות לכל תלמיד הלומד במסגרת של משרד החינוך.

כשהילד מתקרב לגיל 3, מומלץ לפנות למדריך המחוזי מטעם הפיקוח על תלמידים עם לקויות חושים, על מנת לקבל שירות זה.

לחץ כאן לטבלת המדריכים ופרטי הקשר שלהם על פי מחוזות

לאחר הפנייה תתבקשו למלא טופס אצל רופא עיניים בקהילה, וילדכם יעבור אבחון קצר כדי לקבוע את היקף הסיוע והליווי.

לחצו כאן להורדת הטופס, למילוי על-ידי רופא העיניים.

חשוב להכיר את הזכויות של ילדיכם בתוך מערכת החינוך, להלן תקציר מתוך חוזר מנכ”ל:

מתוך חוזר מנכ”ל אוכלוסיית מיוחדות- הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים שיש להם לקות בראייה (עיוורים / כבדי ראייה).

משרד החינוך מחויב למתן הזדמנות שווה ללמידה לכלל התלמידים הלומדים במערכת החינוך, ובכלל זה גם לתלמידים שיש להם לקות בראייה. מתן ההתאמות לתלמידים אלה מממש את  זכותם לשוויון ולחינוך ומאפשר להם השתתפות שוויונית ופעילה בבית הספר באופן עצמאי, בפרטיות ובכבוד ותוך מיצוי מלוא יכולתם.

תלמידים שיש להם לקות בראייה זקוקים להנגשות בשלושה תחומים כדי ללמוד ולהביא לידי ביטוי את יכולתם באופן מיטבי:

א.    חומרי למידה, ובכלל זה דפי מידע, דפי עבודה, מבחנים ועוד

ב.    פעילויות בית-ספריות, ובכלל זה גם פעילויות חוץ-בית-ספריות

ג.    סביבה פיזית, ובכלל זה כל שטח בית הספר, כולל מבני-הפנים ומתקני החצר.

הנגשת חומרי הלמידה בכלל מסגרות החינוך:

הנושא הפעולה הלו”ז
חומר המודפס והמופץ בביה”ס לכלל התלמידים (דפי מידע, דפי עבודה, שירונים, בחנים,  מבחנים וכו’) הגדלת הטקסט או העברת קובץ דיגיטאלי החומר המונגש יהיה מוכן לפחות יום לפני השיעור שבו הוא יופץ.
הקראה ע”י מורה ביה”ס
 המרה לברייל ע”י סייעת או ע”י מורה תומך החומר להנגשה יימסר לפחות שבוע מראש, ויהיה מוכן לתלמיד לפחות יום לפני השיעור.
חוברות/ספרי לימוד פנימיים הפקת הקובץ בפורמט  word הקובץ יימסר עם סיום כתיבת החוברת. (ההמרה לברייל תתבצע בספרייה המרכזית לעיוורים עד שבועיים ימים מיום המסירה. ההגדלה תתבצע בביה”ס.)
מבחנים פנימיים איתור כוח אדם לביצוע ההתאמה: הקראה, הכתבה, שעתוק וכו’ איתור כוח האדם ייעשה עד יום לפני הבחינה.
יידוע התלמיד בפרטי ההתארגנות היידוע ייעשה יום לפני המבחן.
מבחנים חיצוניים קביעת התאמות לבחינות הבגרות בהשתתפות התלמיד, היועץ  והמורים הרלוונטיים ספטמבר-אוקטובר
היערכות ליישום ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות לפני מועד

המבחן

יישום וביצוע של ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות במועד המבחן

פעולות הנגשה בתחום של פעילויות בית-ספריות

הנושא הפעולה הלו”ז
אירועים המתקיימים בביה”ס יידוע המורה התומך על אירועים העתידים להתקיים שבוע לפני האירוע
ליווי התלמיד על פי הצורך בעת האירוע ובסיומו
טיול/יציאה מביה”ס הבהרת חשיבות ההשתתפות של התלמיד כחלק משוויון ההזדמנויות והבהרת נוהלי היציאה לצוות ביה”ס תחילת שנת הלימודים
מסירת תכנית הטיולים/ היציאות מביה”ס למורה התומך תחילת שנת הלימודים

הנגשת הסביבה הפיזית

הנושא המרכיב הפעולה
בטיחות סימון סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית: מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות, מתקני חצר
סימון מיוחד לתלמידים עיוורים לפני המדרגות ובכניסה לחדרים (פסי אזהרה)
סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון מכבי האש, עצים ואדניות
התמצאות שילוט שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים
לתלמידים עיוורים שילוט ברייל של חדרי הלימוד, המעבדות, אולם הספורט, המזכירות, השירותים, הספרייה, מגרת התלמיד ועוד.
התארגנות מניעת סנוור התקנת וילונות אטומים בחללים שונים, כגון חדרי הלימוד, אולם הספורט, המסדרונות ועוד.

למידע נוסף בנוגע לתקנות הנגשה פרטנית- התאמות פרטניות עבור תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות (מתוך אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) לחצו כאן

זכויות רווחה

זכויות רווחה, ניתנות על ידי משרד הרווחה.

הגוף הממונה על מתן השירותים ומימוש הזכויות של ילדינו הוא השירות לעיוור שפועל במסגרת אגף השיקום במשרד הרווחה.

מרבית השירותים ניתנים למי שזכאים לתעודת עיוור/ לקוי ראייה (לחץ כאן לקריאה נוספת), וחלק מן השירותים ניתנים גם למי שאינו זכאי לתעודה זו.

לחץ על קישור זה למידע על זכויות מטעם משרד הרווחה

קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

קצבת ילד עם נכות, ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כדי לקבל את הקצבה יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. לחץ כאן לקישור לטופס הגשת הבקשה.

הגדרת הביטוח הלאומי לזכאות לקצבת ילד עם נכות מתייחסת חדות ראייה שווה ופחותה מ- 6/60 בכל אחת מהעיניים או שדה ראייה של פחות מ-20 מעלות בכל אחת משתי העיניים, והכול עם תיקון (כגון: משקפיים, תיקון כירורגי או תרופתי וכד’).

לחץ כאן למידע באתר ביטוח לאומי

זכויות נוספות

לפניכם ריכוז זכויות הנוגעות להורים לילד/ה עם לקות ראייה.

המידע לקוח מאתר “כל זכות”,  המידע באתר “כל-זכות” הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.  המידע נמסר לאתר על ידי גורמים ממשלתיים ועמותות.

זיכוי במס הכנסה

תמצית

על פי סעיף 45 בפקודת מס הכנסה, הורה לילד עיוור זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. הזכאות תקפה גם לעיוור מעל גיל 18 הגר בבית הוריו ותלוי בהם.

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה.

שווי ההטבה הוא 5232 ש”ח לשנה ו-436 ש”ח לחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים .
 • יש למלא טופס 116 א’ – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • לילד עד גיל 18: טופס 127 – “תעודה רפואית” אותה ימלא רופא עיניים. הטופס צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.
  • לבוגר מעל גיל 18:
   • תעודת עיוור / לקוי ראיה
   • הצהרת ההורה שהילד “סמוך על שולחנו”.
   • מסמכים המעידים על מקור וגובה ההכנסות של העיוור ובן/בת הזוג שלו (אם ישנו).
 • במשרד פקיד השומה יינתן להורים אישור לניכוי מס הכנסה, אותו עליהם למסור למעסיק.

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות זכות).
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ-ביתי, יכולים ההורים לבחור בין הזכאות לשתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.

תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי

תמצית

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

 • על-פי החוק, השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן – ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים.
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות – ארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על-ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה,  אין צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • לבעלי תעודות עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).

מי זכאי?

 • לתג חניה לנכה זכאי מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה של משרד הרווחה
  • אדם שנקבעו לו לפחות 60% נכות רפואית ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
  • הורים לילד נכה העומד בתנאי אחד הסעיפים הקודמים

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שמבקש תג החניה אינו בעל הרכב יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • במקרה שהרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל: ת”ז + ספח של הנכה ושל בעל הרכב על מנת להוכיח קרבה משפחתית
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת”ד 72 חולון מיקוד 58100, פקס 03-5027686.
 • משך הטיפול בבקשה לתג חנייה לנכה אורך עד 90 ימים מיום מהגעת הבקשה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות.
 • מומלץ להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה לאחר 3 שבועות מהגשתה באמצעות המענה האנושי במרכז המידע הארצי, הניתן בשפות עברית, ערבית ורוסית. *5678

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב מקבלים פטור מתשלום אגרת רישוי (תשלום מופחת בגובה 27 ש”ח בלבד). הבקשה לפטור מוגשת בטופס הבקשה לתג החניה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי בצירוף צילום המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק.
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל- 6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות

תמצית

סעיף 1ב. לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג-1993 קובע כי עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו. ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד). במקרים אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.

בנוסף זכאי עובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי המחייב היעדרות מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר. (עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו).

מי זכאי?

 • מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והוא הורה לאדם עם מוגבלות קבועה על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: “אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (כולל קוגניטיבית), קבועה או זמנית, שבעטיה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים”.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. מעסיקים רשאים לדרוש מהעובד את ההצהרות והאישורים הבאים:

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, יבואו במניין הימים גם ימי מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה וניתן לממש רק אחת מהזכאויות הנ”ל.
 • החוק מקנה זכות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעביד – וזאת בניגוד להיעדרות לצורך ימי חופש).
 • דמי המחלה שיש לשלם לעובד הם בגובה 100% מהשכר כבר מהיום הראשון להיעדרות.
 • הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות) בשנה ללא ניכוי מהשכר היא יחסית להיקף המשרה.
 • לפרטים נוספים וטפסים מוצעים ראו מידע באתר “שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות”.

ריכוז זכויות באתר "כל זכות"

מיצוי זכויות

במידה ואתם מרגישים כי הזכויות של ילדיכם נפגעות או לא ניתנות במלואן, ניתן לפנות לגורמים הבאים: